Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:15

15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?