Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:25

25 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: