Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:29

29 Van hun helft zult gij het nemen, en den priester Eleazar geven tot een heffing des HEEREN.