Numberi 31:31

31 En Mozes, en Eleazar, de priester, deden, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.