Numberi 31:33

33 En twee en zeventig duizend runderen;