Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:39

39 En de ezelen waren dertig duizend en vijfhonderd, en hun schatting voor den HEERE was een en zestig.