Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:40

40 En der mensen zielen waren zestien duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en dertig zielen.