Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:41

41 En Mozes gaf Eleazar, den priester, de schatting van de heffing des HEEREN, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.