Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 31:44

44 En de runderen waren zes en dertig duizend;