Numberi 31:53

53 Aangaande de krijgslieden, een iegelijk had geroofd voor zichzelven.