Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 32:20

20 Toen zeide Mozes tot hen: Indien gij deze zaak doen zult, indien gij u voor het aangezicht des HEEREN zult toerusten ten strijde,