Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 32:24

24 Bouwt uw steden voor uw kinderen, en kooien voor uw schapen; en doet, wat uit uw mond uitgegaan is.