Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 32:30

30 Maar indien zij niet toegerust met u zullen overtrekken, zo zullen zij tot bezitters gesteld worden in het midden van ulieden in het land Kanaan.