Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 32:4

4 Dit land, hetwelk de HEERE voor het aangezicht der vergadering van Israel geslagen heeft, is een land voor vee; en uw knechten hebben vee.