Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:14

14 En zij verreisden van Aluz, en legerden zich in Rafidim; doch daar was geen water voor het volk, om te drinken.