Numberi 33:17

17 En zij verreisden van Kibroth-Thaava, en legerden zich in Hazeroth.