Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:19

19 En zij verreisden van Rithma, en legerden zich in Rimmon-Perez.