Numberi 33:21

21 En zij verreisden van Libna, en legerden zich in Rissa.