Numberi 33:23

23 En zij verreisden van Kehelatha, en legerden zich in het gebergte van Safer.