Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:31

31 En zij verreisden van Moseroth, en legerden zich in Bene-Jaakan.