Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:33

33 En zij verreisden van Hor-gidgad, en legerden zich in Jotbatha.