Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:35

35 En zij verreisden van Abrona, en legerden zich in Ezeon-Geber.