Numberi 33:36

36 En zij verreisden van Ezeon-Geber, en legerden zich in de woestijn Zin, dat is Kades.