Numberi 33:39

39 Aaron nu was honderd drie en twintig jaren oud, als hij stierf op den berg Hor.