Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:49

49 En zij legerden zich aan de Jordaan van Beth-Jesimoth, tot aan Abel-Sittim, in de vlakke velden der Moabieten.