Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:51

51 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Wanneer gijlieden over de Jordaan zult gegaan zijn in het land Kanaan;