Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 33:6

6 En zij verreisden van Sukkoth, en legerden zich in Etham, hetwelk aan het einde der woestijn is.