Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 34:15

15 Twee stammen en een halve stam hebben hun erfenis ontvangen aan deze zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts tegen den opgang.