Numberi 34:21

21 Van den stam van Benjamin, Elidad, zoon van Chislon;