Numberi 34:24

24 En van den stam der kinderen van Efraim, de overste Kemuel, zoon van Siftan;