Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 34:28

28 En van den stam der kinderen van Nafthali, de overste Pedael, zoon van Ammihud.