Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 34:7

7 Voorts zal u de landpale van het noorden deze zijn: van de grote zee af zult gij u den berg Hor aftekenen.