Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 35:7

7 Al de steden, die gij aan de Levieten geven zult, zullen zijn acht en veertig steden, deze met haar voorsteden.