Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 36:10

10 Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, alzo deden de dochteren van Zelafead;