Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 36:5

5 Toen gebood Mozes den kinderen Israels, naar des HEEREN mond, zeggende: De stam der kinderen van Jozef spreekt recht.