Numberi 4:17

17 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: