Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 4:18

18 Gij zult den stam van de geslachten der Kahathieten niet laten uitgeroeid worden, uit het midden der Levieten;