Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 4:3

3 Van dertig jaren oud en daarboven, tot vijftig jaren oud; al wie tot dezen strijd inkomt, om het werk in de tent der samenkomst te doen.