Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 4:35

35 Van dertig jaren oud en daarboven, tot vijftig jaren oud, al wie inkwam tot dezen strijd, tot den dienst in de tent der samenkomst;