Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 4:4

4 Dit zal de dienst zijn der zonen van Kahath, in de tent der samenkomst, te weten de heiligheid der heiligheden.