Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 4:42

42 En de getelden van de geslachten der zonen van Merari, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen,