Numberi 5:1

1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: