Numberi 5:11

11 Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: