Numberi 5:5

5 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: