Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 5:9

9 Desgelijks zal alle heffing van alle geheiligde dingen der kinderen Israels, welke zij tot den priester brengen, zijne zijn.