Numberi 6:25

25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!