Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 7:11

11 En de HEERE zeide tot Mozes: Elke overste zal, een iegelijk op zijn dag, zijn offerande offeren, ter inwijding des altaars.