Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 7:12

12 Die nu op den eersten dag zijn offerande offerde, was Nahesson, de zoon van Amminadab, voor den stam van Juda.