Numberi 7:15

15 Een var, een jong rund, een ram, een lam, dat eenjarig was, ten brandoffer;