Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 7:24

24 Op den derden dag offerde de overste der zonen van Zebulon, Eliab, de zoon van Helon.